Logo firmy OSOBNÍ DŮLNÍ SVÍTIDLA


100 let výroby svítidel

Vydali jsme unikátní publikaci

obalka knihy

Je tomu právě sto let ode dne, jimž se započala psát historie podniku na výrobu důlních svítidel v Bohaticích u Karlových Varů.

Kniha popisuje krok za krokem historický vývoj podniku od jeho založení až po jeho současnost. Kniha byla vydána s cílem popsat, zdokumentovat a uchovat pro další generace všechny dostupné informace a důkazy o tom jak vznikala a byla vyráběná důlní svítidla v ČR. Kniha vznikla za vydatného přispění autora knihy pana Jaroslava Richtermoce a současného vedení firmy KV - Svítidla a.s.

Vydaná publikace obsahuje velké množství dochovaných dobových dokumentů i současných fotografií.

Obsahuje kopie zakládacích listin jednotlivých podniků, plány, výkresy a rozpočty staveb budovaných výrobních objektů, technické výkresy použivaných strojů a zařízení v jednotlivých časových úsecích realizace výroby.

Nedílnou součástí je i popis používaných technologií, výkresy a fotografie produkovaných výrobků.

Tyto dokumenty a fotografie jsou uspořádány tak, aby si na jejich základě vytvořil každý sám ucelenou představu jak probíhala výroba důlních svítidel před sto lety a jak probíhá dnes.

Kniha rovněž dokumentuje úsilí, které bylo nutno vynaložit na udržení a rozvoj výroby v období světových válek, historických i politických změn a jak je tomu v současnosti.

Kontaktujte nás

KV - Svítidla a.s.
Mostecká 141
360 01 Otovice

E-mail: info@kv-svitidla.cz