Logo firmy OSOBNÍ DŮLNÍ SVÍTIDLA


Přehled důlních svítidel

T1005.03Ma

Svítidla jsou schválena jako osobní svítidla pracovníka pro osvětlování v prostorech s nebezpečím výbuchu a splňují podmínky pro zařízení skupiny I, kategorie prostředí M1 podle směrnice 94/9/ES. (Označení podle EPL – Ma). Lze jej využít pro pracovníky všech profesí v hlubinných dolech pracujících v tomto prostředí.

Svojí konstrukcí jsou vhodná pro provoz v nejtěžších podmínkách uhelných dolů. Jsou vyrobena ze speciálních plastických hmot, zdrojem energie je akumulátor Li-ion a zdrojem světla jsou LED, které zajišťují dostatečné osvětlení po dobu minimálně 14 hodin.

Součástí řídícího modulu svítidla je i zařízení, které po napojení na napětí 10-15 Vss zajistí vždy optimální nabití akumulátoru při všech podmínkách provozu. V hlavovém dílu umístěny dvě hlavní a dvě signální LED. Spodní z hlavních LED svítí tzv. „do bodu“ tj. úzkým paprskem na velkou vzdálenost a horní širokým paprskem tzv.„do plochy“. Při umístění svítidla v nabíjecím stojanu signalizuje červená LED v hlavovém dílu nabíjení a zelená LED, že svítidlo je plně připraveno do provozu.


Číslo certifikátu: FTZÚ 14 ATEX 0029X
Ověření shody: Svítidlo splňuje požadavky ČSN EN 60079-0:2013; ČSN EN 60079-11:2012; ČSN EN 60079-35-1:2012 a ČSN EN 60079-35-2:2013
Technické údaje:Akumulátor:Li-ion – napětí 3,6V; kapacita 9 Ah
Rozměry nádoby akumulátoru:136 x 90 39 mm
Hlavní LED:Doba svícení:min. 14 hod.; intenzita osvětlení cca 3 200 lx/m
Vedlejší LED:
Doba svícení: min 14 hod; osvětlení plochy s intenzitou cca 500 lx/m
Váha svítidla:
0,7 kg
Označení a kategorie prostředí: I M1 Ex ia Ma


T 1005.01A a T 1005.01A M1

Svítidla jsou schválena jako osobní svítidla pracovníka pro osvětlování v prostorech s nebezpečím výbuchu a splňují podmínky pro zařízení skupiny I. Svítidlo T1005.01A do kategorie prostředí M2 a svítidlo T1005.01AM1 do kategorie prostředí M1 podle směrnice 94/9/ES. Lze jej využít pro pracovníky všech profesí v hlubinných uhelných dolech pracujících v tomto prostředí.

Svojí konstrukcí jsou vhodná i pro provoz v nejtěžších podmínkách uhelných dolů. Jsou vyrobena ze speciálních plastických hmot, zdrojem energie je NiMh akumulátor a zdrojem světla jsou LED, které zajišťují dostatečné osvětlení po dobu minimálně 14 hodin.

Součástí řídícího modulu svítidla je i zařízení, které po napojení na napětí 10-15 Vss zajistí vždy optimální nabití akumulátoru při všech podmínkách provozu. V hlavovém dílu umístěny dvě hlavní a dvě signální LED. Spodní z hlavních LED svítí tzv. „do bodu“ tj. úzkým paprskem na velkou vzdálenost a horní širokým paprskem tzv.„do plochy“. Červená signální LED označuje nabíjení a zelená signální LED signalizuje, že svítidlo je plně připraveno do provozu.


Číslo certifikátu: FTZÚ 02 ATEX Q 033
Technické údaje:Akumulátor:Ni-MH – napětí 6 V; kapacita 4,5 Ah
Rozměry nádoby akumulátoru:169 x 119 x 53 mm
Hlavní LED:Doba svícení:min. 14 hod.; intenzita osvětlení cca 4000 lx/m
T 1005.01A M1 1 100 g
T 1005.01A 900 g

Kontaktujte nás

KV - Svítidla a.s.
Mostecká 141
360 01 Otovice

E-mail: info@kv-svitidla.cz